Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu Logo

Bildiri Yazım Kılavuzu

1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu’na gönderilecek özet ve tam metin bildiriler aşağıda belirtilen yönergelere uygun olmalıdır.

Özet bildiriler Türkçe ya da İngilizce dillerinden sadece birinde gönderilebilir.

 

ÖZET BİLDİRİ

  Türkçe Özet Bildiri Şablonu
Türkçe Örnek Özet Bildiri
         
  İngilizce Özet Bildiri Şablonu
İngilizce Örnek Özet Bildiri

 

Özet sayfasının dili, sunum yapılacak dil (Türkçe ya da İngilizce) ile aynı olmalıdır. Türkçe özet bildiri şablonu ve İngilizce özet bildiri şablonunu inceleyiniz. Özet sayfasında Times New Roman yazı karakteri ve 10 punto kullanılmalıdır. Sayfanın kenar boşluklarının ölçüsü 2,5 cm olmalıdır. Sayfasında sırasıyla başlık, yazar bilgileri, özet metni ve anahtar sözcükler yer almalıdır.

  • Başlık: Özetin başlığı Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto büyüklüğünde, ortalı, kalın ve bağlaçlar dışında sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı içeriğini açık biçimde yansıtmalıdır. Gerekmedikçe başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
  • Yazar bilgileri: Başlıktan sonra iki satır atlanmalı; yazarın unvanı, adı ve soyadı yazılmalıdır. Tek satır atlandıktan sonra (varsa) görev yapılan kurum bilgileri ve e-posta adresi yazılmalıdır.
  • Özet metni: Özet metni Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı olmalı ve paragraflar sol baştan 1 cm içeriden başlamalıdır. Özet metni en fazla 300 sözcükten oluşmalıdır. Metin içinde vurgulanmak istenen bölümler italik yazılmalıdır. Özet metninde araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuçları ve önemi açık bir biçimde belirtilmelidir.
  • Anahtar sözcükler: Özet metinden sonra en az 3 en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.

 

TAM METİN BİLDİRİ

  Türkçe Tam Metin Bildiri Şablonu
 
     
  İngilizce Tam Metin Bildiri Şablonu
 

 

Tam metin sayfasınin dili, sunum yapılacak dil (Türkçe ya da İngilizce) ile aynı olmalıdır. Türkçe tam metin bildiri şablonu ve İngilizce tam metin bildiri şablonunu inceleyiniz.

  • Sayfa yapısı ve yazı biçimi: Gövde metni tek satır aralıklı olarak 10 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalı ve iki yana yaslanmalıdır. Yazıda 1 cm’lik sekme kullanılmalı ve paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Kaynakça ve özet dışında kalan kısımlar toplamda 10 sayfayı geçmemelidir.
  • Başlık ve alt başlıklar: Başlık çalışmanın genel içeriğini mümkün olan en kısa biçimde yansıtmalıdır. Başlığı oluşturan her sözcüğün ilk harfi büyük harfle yazılmalı, 12 puntoluk kalın yazı biçimi kullanılmalı ve başlık ortalanmalıdır. Zorunlu olmadıktan sonra kısaltmalara yer verilmemelidir. Yazar isim veya isimleri başlığın altında ve her satıra bir yazar gelecek şekilde eklenmelidir. İnceleme sürecindeki kullanılmak üzere iletişimden sorumlu yazarın bilgileri (unvan, adres, bağlı olunan kurum, e-posta) birinci sayfaya dipnot olarak eklenmelidir. Dipnot 8 punto büyüklüğünde ve Times New Roman olmalıdır. Ana başlıklar (özet, giriş vb.) 10 puntoluk kalın yazı biçimiyle yazılmalı ve ilk harflerinde büyük harf kullanılmalıdır. Başlıklar numaralandırılmalı ve alt başlıklar da ilgili oldukları ana başlığa uygun biçimde numaralandırılmalıdırlar. Gövde metnindeki başlıklardan ve paragraflardan sonra boşluk bırakılmamalıdır
  • Özet metni: Times New Roman yazı biçiminde, tek satır ve 9 punto ile yazılmalıdır. Özet yazı alanının sağ ve sol kenarlarından 1’er cm içeriden başlanarak yazılmalıdır. Özet metni 200 sözcüğü geçmemelidir. Özetten sonra en az 3 en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
  • Ana bölüm ve alt bölümler: Ana bölümde “Özet, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler" yer almaktadır. Metin içinde vurgulanmak istenen bölümler italik yazılmalıdır.
  • Tablo ve şekiller: Tüm tablo ve şekil gösteriminde APA 6 kullanılmalıdır.
  • Alıntı ve kaynaklar: Metin içi kaynak gösterimi dipnot yöntemiyle değil, ayraç içinde yapılmalıdır. Tüm alıntılarda ve kaynaklarda gösteriminde APA 6 kullanılmalıdır.