Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu Logo

Çalıştay

Çalıştaylara başvurular daha sonra alınacaktır.

 

Çalıştay 1: BİYOTEKNOLOJİ DÜNYASINA YOLCULUK

Biyoteknoloji bilim dalının baş döndürücü bir hızla ilerlemesi ve uygulamalarının hayatımızın içinde giderek daha fazla yer alması, bu alandaki bilim ve teknoloji okuryazarlığımızı sürekli olarak güncellememizi gerektirmektedir. Toplumların bugün biyoteknoloji ve gen mühendisliği alanında aldığı eğitimler, sahip oldukları bilgiler ve yaptıkları çalışmalar, onların gelecekteki dünyanın bu alanında şekillenmesinde söz sahibi olup olmayacaklarını belirleyecektir.

Bu atölyede biyoteknolojinin sağlık, gıda, çevre gibi pek çok alanında kullanılan en temel yöntemlerinden biri olan elektroforezin uygulamalı olarak ele alınması planlanmıştır. Farklı pigment karışımları örnek olarak kullanılacak çalışmada; renkli örneklerin ana renklerine ayrılması farklı senaryolar ile desteklenerek, yöntemin değişik uygulama alanları ve mesleklerle ilişkileri ortaya konulacaktır.

Atölyede ilk olarak kullanılacak yöntemin temel ilkesi, basamaklar halinde işleyişi ve modern biyoteknolojideki yeri ortaya konulacak; görsel ögeler ile sunum desteklenecektir. Ardından katılımcılar farklı senaryolardan sorumlu üç küçük gruba ayrılacaktır. Katılımcılar önce küçük hacim çalışmaları için mikropipet ile egzersiz yaptıktan sonra jele birebir örneklerini yükleyeceklerdir. Elektroforez sonunda her grup sonuçlarını kendi senaryosuyla ilişkilendirmeye çalışarak tartışacak ve soru-cevap yöntemi ile öğrenmelerini derinleştireceklerdir.

Kontenjan:  Toplam 20 kişi

Süre: 50 dk.

Katılımcı Kitle: İlgili tüm grupların katılımına açıktır.

 

Eğitimci: Dr. Ebru TAYLAN

Kısa Özgeçmiş: Ebru Taylan, Biyoteknoloji çatısı altında toplanan bilimleri gençlere ulaştırarak onların teorik bilgiyi uygulama, yaşayarak öğrenme ve sorgulama yetilerinin gelişmesine katkıda bulunma amacıyla yola çıkan “Young Scientist Academy” şirketinin kurucu yöneticisidir. Aynı zamanda 2018 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı’nda kısmi zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya/Biyoteknoloji Bölümü’nde tamamladı. Bir yıl süre ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Laboratuvarı’nda (ARLAB) çalışma deneyimi ardından DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamladı. Eğitimi sırasında 10 yıl süre ile Tıp Fakültesi Biyokimya A.D. da Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Doktora tez çalışması da dahil olmak üzere çok sayıda TÜBİTAK 1001, 1003 araştırma projesinin deney ve raporlama süreçlerinde, Tıp Fakültesi öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarında yer aldı. Doktorasının son senesinde yürütücülüğünü kendi üstlendiği bir projesiyle TÜBİTAK 2214a yurt dışı araştırmacı bursu alarak Alman Diyabet Merkezi’nde (DDZ) araştırmasını tamamladı. Son iki yıldır Biyoteknolojik uygulama metotlarını sürekli geliştirerek, bilim ve teknolojiyi daha erken yaşlarda gençlere taşıyan, eğitim amaçlı kitler üretmek, bu alanda tüm eğitim kurumlarında tercih edilen çözüm ortamı olmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.